Thema Zorg voor elkaar: Samen doen

Sinds er landelijk is besloten dat verzorgingshuizen dicht gaan, is het moeilijker geworden om in een verpleeghuis te komen. Het nieuwe motto is: ‘langer thuis wonen’. Veel ouderen blijven graag langer thuis wonen, en wij zijn dankbaar dat velen dat ook echt kunnen. Soms moet er een redelijke investering worden gedaan om een huis aan te passen, zodat ouderen in het huis kunnen blijven wonen. Met bijvoorbeeld een traplift blijven bovenverdiepingen bereikbaar. Maar er zijn nog meer manieren waarop een huisaanpassing kan zorgen dat mensen langer in hun huis kunnen blijven wonen. Sommigen kunnen op steun rekenen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar voor wie dat niet geldt kan deze investering een probleem zijn. Daarom wil het CDA dat de gemeente een blijverslening faciliteert. Wie het geld niet in een keer heeft voor zo’n aanpassing kan desgewenst hierdoor toch langer thuis wonen.

Maar als er echt zorg nodig is, moet in eerste instantie beroep gedaan worden op mantelzorgers. Dat is de zorg van familieleden en mensen in de directe omgeving van een patiënt. Mantelzorgers kunnen met hun vragen al jaren terecht bij Bureau Mantelzorg Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp. Dit Bureau blijven wij steunen. Het kan voorkomen dat een mantelzorger diegene die verzorgd moet worden bij zich in huis opneemt. Indien dit aanpassingen vraagt (denk aan een extra unit in de tuin) moet de gemeente dit snel kunnen faciliteren.

Wordt de zorg verleend door mensen iets meer op afstand dan heet het informele zorg. Ook op dat vlak ontstaan er hele mooie initiatieven in het wijkgericht werken. In de wijk Klapwijk is daar al een begin mee gemaakt: Klapwijk voor Elkaar. Het is fantastisch dat bleek dat er meer aanbod was om te helpen dan er vraag naar hulp was. Het CDA wil stimuleren dat dit in de hele gemeente ontstaat. Zeker, omdat dit allemaal gebeurt door vrijwilligers. De gemeente moet nagaan of aan deze uitbreiding structuur moet worden gegeven door professionele begeleiding. Mantelzorgers zijn onmisbaar, maar het is ook heel intensief. Het zou goed zijn om mantelzorgers af en toe te ontlasten met ‘respijtzorg’. Dat betekent dat de zorg voor een tijdje wordt overgenomen door iemand anders, en de mantelzorger weer even op adem kan komen. Het CDA is groot voorstander van deze respijtzorg.

Als mensen in slechte fysieke of mentale conditie zijn en toch (weer) voor zichzelf moeten zorgen moeten ze leren om te gaan met hun klachten. Dit kan door ze te (her)leren hun dagelijks leven vorm te geven. Wij willen een terugval graag voorkomen door preventief hulp aan te bieden. De samenwerkende bonden voor ouderen willen graag bereiken dat onze gemeente ‘senior vriendelijk’ wordt. Zij hebben daarvoor een mooi manifest opgesteld en het CDA wil, samen met hen, nagaan in hoeverre we dat de komende raadsperiode kunnen bereiken. Een mooi voorbeeld van samen doen.

Er blijft een vraag om woningen te bouwen in onze gemeente. Dit biedt kansen om te bouwen voor ouderen en voor starters. Voor ouderen is het belangrijk dichtbij de voorzieningen te wonen. Zowel in Nootdorp met de oude brandweerlocatie als in Pijnacker met het oude Stanislasgebouw en Parochiehuislocatie is daar ruimte voor. Die kansen willen wij graag benutten. Ook juichen wij andere woonvormen toe, bijvoorbeeld om een oogje op elkaar te kunnen houden.