Thema Zorg voor elkaar: Betrouwbare overheid

Ook bij ‘Zorg voor elkaar’ is een Betrouwbare overheid zeer belangrijk. Dat kan in de eerste plaats door het goed bereikbaar zijn van het ‘front-office’ (het eerste contact met de gemeente). Waar nodig moeten zij snel doorkoppelen naar de kernteams. In de kernteams moet voorkomen worden dat mensen met een complexe zorgvraag van loket naar loket moeten. We blijven werken aan: één gezin, één coach. Juist omdat dit voor gemeenten een vrij nieuwe taak is verdient het aanbeveling de werking van de kernteams door een extern bureau te laten evalueren.

Ook mag van een Betrouwbare overheid verwacht worden dat zij (in overleg met de regio) zorgt voor voldoende opvangplekken voor crisissituaties en ervoor waakt dat goede zorgverlening niet wordt gehinderd door de wet op de privacy.

Het CDA wil dat alle kinderen en jongeren (van 0-21 jaar) moeten kunnen deelnemen aan onze samenleving. Soms lukt dat niet. Zo groeit een op de acht kinderen op in armoede, in dat geval moet de gemeente bijspringen. Wij verwachten van de gemeente een actief beleid op het terugdringen van de werkloosheid onder jongeren.

Het CDA is een voorstander van het huidige algemeen armoedebeleid en het sport- en cultuurfonds, en wil dat graag voortzetten.


Overlijden van partner, kind of ouder, scheiding en baanverlies zijn ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven. Het CDA wil wegen zoeken om preventief hulp te bieden bij het verwerken van dit leed teneinde meer verdriet te voorkomen.

Er is duidelijk behoefte aan meer aanspraak- en/of ontmoetingsplekken voor verschillende leeftijden. Daar wil het CDA aan werken. Concreet willen we bij nieuwe contractafspraken inzake CulturA tot een andere beheersvorm komen zodat CulturA als platform voor bredere culturele activiteiten kan dienen.