Thema Zorg voor elkaar: Betrokken bij elkaar

In ‘Zorg voor elkaar’ zit ook het woordje ‘voor’ en daar hebben we het ook over bij preventieve zorg: van tevoren zorgen dat er straks niets misgaat of in elk geval minder misgaat. Dan moeten professionals vroegtijdig ingeschakeld worden als daarmee crisisopvang kan worden voorkomen.

Realiteit is dat als mensen over zorg voor zichzelf moeten praten, vaak nerveus zijn en niet alles onthouden. Het CDA wil daarom dat bij keukentafelgesprekken tenminste een mantelzorger aanwezig is, of een onafhankelijke cliëntondersteuner kan worden ingeschakeld. In dat gesprek moet alles aangeboden worden wat er in hun situatie beschikbaar is en niet alleen waar men om vraagt.

In de huidige raadsperiode is op initiatief van het CDA een ‘regelvrij’ budget vastgesteld. Dat is bedoeld voor mensen die tussen wel en schip dreigen te vallen, en met een beetje hulp veel erger kan worden voorkomen. Mocht dat budget niet (meer) toereikend zijn zal het CDA zeker instemmen met aanvulling van dat budget.

Het is algemeen bekend dat eenzaamheid onder ouderen toeneemt. Initiatieven om dat te verminderen (meer belcirkels, meer actieve contact momenten) worden door het CDA omarmd. In Rotterdam zijn goede resultaten behaald. Wij willen ons inzetten om daarvan te leren en te kijken hoe dit ook in onze gemeente toegepast kan worden.

Het lijkt ons goed om de betrokkenheid met het vluchtelingenwerk te vergroten door dit onder te brengen bij het SWOP. Dan wordt het ook echt een lokaal project. Daarmee komt ook een langer bestaande wens van het CDA wellicht binnen handbereik: een bredere maatschappelijke welzijnsorganisatie in onze gemeente.