Thema: Zorg voor elkaar

In de zorg gaat het teveel over geld en regels en te weinig over mensen. Terwijl zorg juist draait om het vertrouwen dat kwetsbare mensen (door ziekte of ouderdom) in goede handen zijn. De zorg voor de patiënt moet altijd voorop staan. Daarom moet er worden gezorgd worden mét mensen, in plaats van voor mensen. Door medische vooruitgang worden we gemiddeld ouder, en blijven we ook langer gezond dan vroeger. Dat is fijn, maar het zorgt er ook voor dat zorg steeds belangrijker wordt. In families maar ook in de buurt. Daarom ondersteunen wij zorg van dichtbij en willen we mantelzorgers helpen die vaak zwaar werk doen.

De zorg verandert, maar ouderen, chronisch zieken en gehandicapten moeten altijd kunnen blijven vertrouwen dat ze de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dat is geen gunst maar een solidariteit voor mensen die het vaak al erg moeilijk hebben. Een goede zorg voor hen is een kwestie van beschaving. Daarom kiezen wij voor meer aandacht voor mensen en minder regels in de zorg. En meer steun voor mantelzorgers.