Thema Sterke samenleving: Samen doen

In je eentje vorm je geen samenleving. Een sterke samenleving moeten we samen bouwen. Jaren geleden is het CDA een van de initiatiefnemers geweest van het wijkgericht werken. Langzaam maar zeker wordt dat steeds verder uitgebreid. Wij willen daarmee graag doorgaan. Buurtpreventie werkt al goed in een aantal wijken. Dat gaan we uitrollen over de hele gemeente. Het helpt als mensen georganiseerd zijn in wijk- en buurtverenigingen. Je komt dan makkelijker met elkaar in contact en kunt elkaar ook aanspreken. Dan ontstaat er een cohesie, ook tussen jong en oud.

Jarenlang zorgden bijvoorbeeld verenigingen of kerken voor verbinding tussen mensen. De laatste tijd ontstaan er ook andere verbanden zoals bij eerdergenoemde wijk- en buurtverenigingen maar ook via sociale media. Overal schieten WhatsAppgroepen uit de grond. Een goed onderling contact werkt mee aan een sterke samenleving. Waar die nieuwe verbanden er niet of nog onvoldoende zijn moet de gemeente enthousiasmeren of zelfs initiëren.

Bij samen doen spelen vrijwilligers een onmisbare rol. Meer dan een derde van onze inwoners doet vrijwilligerswerk. Een sterke samenleving groeit door die belangeloze inzet.
Vrijwilligers zijn en zorgen voor ‘het cement’ van onze samenleving. Zonder dat cement geen samenleving. Hét steunpunt daarvoor, Bureau Vrijwilligerswerk, kan dan ook op onze blijvende inzet rekenen.

Om elkaar nog sterker te maken zijn in 2017 de eerste contacten gelegd tussen het Sociaal Domein en Sport en Onderwijs. Die samenwerking moet komende jaren worden uitgebouwd.