Thema Sterke samenleving: Betrouwbare overheid

De gemeente heeft de afgelopen jaren een grotere rol gekregen. Dat gaat nog niet overal perfect, maar de gemeente kan wel beter naar individuele gevallen kijken. Vooral als er voorgekauwde plannen zijn die ingrijpen in de directe leefomgeving van mensen, ontstaat er soms heftige tegenstand. Wij vinden dat als er grote dingen worden aangepakt in onze gemeente, er al vroeg een bericht over moet komen en met de mensen wordt gesproken die daarbij betrokken zullen zijn. Dat zorgt ervoor dat de mensen beter weten waar ze aan toe zijn en een gemeente zien die er voor hen is. Dat maakt de samenleving sterker en accentueert de rol van een Betrouwbare overheid. Na zo’n overleg kan de gemeenteraad, alle betrokkenen gehoord hebbende, over het voorstel beslissen.

Informatie komt nagenoeg altijd digitaal tot ons. Toch wil het CDA dat de lokale overheid zorgt dat er een vangnet is voor hen die niet zo makkelijk omgaan met internet en computer. Zeker als het hen persoonlijk dan wel hun directe leefomgeving aangaat. Zo kan ook iedereen betrokken blijven bij de samenleving.

Van een Betrouwbare overheid mag verwacht worden dat zij het vrijwilligersorganisaties zo makkelijk mogelijk maakt om activiteiten te organiseren en tradities in ere te houden. Daarbij te vervullen formaliteiten moeten tot een minimum beperkt blijven en verenigingen moeten zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hun aanvraag. En daarbij niet alleen aangeven wat er niet kan of fout ging, maar juist ook wat er wel kan.

In een sterke samenleving doet iedereen mee. En als het je dan, als jongere, even niet meezit en niet lukt om op eigen kracht de arbeidsmarkt op te komen, moet er bij de gemeente geld beschikbaar zijn om ze met raad en daad toch aan een baan te helpen.

Een betrouwbare overheid zet zich ook in voor de belangen van haar inwoners buiten de gemeentegrenzen. Zo zijn er bedrijven in andere gemeenten die het water zodanig vervuilen dat schadelijke sporen ook in ons drinkwater terechtkomen. Daar gaan we niet alleen over, maar wij vinden dat onze gemeente zich actief moet inzetten voor de gezondheid van eigen inwoners. Daarbij kan ook worden gedacht aan maatregelen om de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden (NOx) vanuit de omringende snelwegen terug te dringen. Maar ook waar het gaat om sportvoorzieningen. Zo wil het CDA dat onze gemeente in gesprek blijft met Delft over de sportfaciliteiten waar inwoners van Delfgauw ook gebruik van maken.