Thema Sterke samenleving: Betrokken bij elkaar

In Pijnacker-Nootdorp bestaat een geweldig verenigingsleven,zowel voor sport als voor cultuur. Nagenoeg alle sporten kunnen worden beoefend en ook op het culturele vlak is er ‘voor elk wat wils’. Dit bloeiende verenigingsleven zorgt natuurlijk voor een enorme betrokkenheid bij elkaar. Het CDA wil die verenigingen (en daarmee de duizenden vrijwilligers die daarbij betrokken zijn) zoveel mogelijk faciliteren. Op initiatief van de sportverenigingen wordt gezocht naar goede verbindingen met andere spelers binnen het onderwijs en het sociaal domein (alles wat met ons welzijn te maken heeft). Denk hierbij vooral ook aan ouderen(bonden) en kerken. Eind 2017 is, samen met een uitvoeringsplan, de nota ‘Sport en Bewegen’ verschenen. We zitten te veel en bewegen te weinig. De bedoeling is om meer mensen aan het bewegen te krijgen.

Sportzalen en -velden worden intensief gebruikt op sommige tijden, maar blijven op andere momenten in de week ongebruikt. Wij gaan aan de slag om op die momenten mensen te interesseren deze voorzieningen te gebruiken. Sporten maakt fit, helpt overgewicht te voorkomen, houdt actief en gezonder. Een ambitieuze taakstelling maar ‘met elkaar’ krijgen we het ‘voor elkaar’. Bij deze nota is tevens de investeringsnota voor de volgende buitensporten verschenen: voetbal, hockey, korfbal en handbal. In 2018 volgt een uitgebreid onderzoek naar de binnensport en de rest van de buitensport. Dit alles bij elkaar moet leiden tot een goed visiedocument voor de sport met daarbij een indicatie van de daarbij noodzakelijke voorzieningen. Wij willen dat aan het eind van komende raadsperiode onze sportvoorzieningen toekomstgericht zijn.

Nieuwe verbanden zijn op meer plekken zichtbaar. Ook in onze gemeente zijn statushouders aanwezig, zij worden deel van onze sterke samenleving door zo snel mogelijk te integreren. Voorop staat het leren van onze taal, dat bevordert contact. Wij willen hen zo snel mogelijk leiden naar een baan of vrijwilligerswerk.

Het is goed om jongeren Betrokken bij elkaar te krijgen. In onze gemeente vindt nog altijd de maatschappelijke stage plaats. Het CDA vindt dat een mooie manier om jongeren kennis te laten maken met de samenleving en zo hun steentje bij te dragen. Een leuke kennismaking met de samenleving en het vrijwilligerswerk (waar ze ook in de toekomst keihard nodig zijn).

Wij betreuren het dat het schoolzwemmen in onze gemeente is afgeschaft. Net zo goed als de scholen een goede rol spelen bij de kinderen wegwijs maken in het verkeer hoorde het leren zwemmen daar ook bij. Hoewel veel kinderen leren zwemmen bij commerciële zwemscholen is het blijven oefenen ook belangrijk. Wij willen dat alle kinderen goed kunnen zwemmen in onze waterrijke omgeving.

Snel internet wordt steeds belangrijker, en wij vinden dat iedereen hier toegang toe moet kunnen krijgen. Daarom willen wij dat ook in de buitengebieden snel internet via de glasvezel beschikbaar komt.

De zorg voor onze dieren mag in dit hoofdstuk niet ontbreken. Het is goed om elke raadsperiode te evalueren of ons dierenwelzijnsbeleid nog up-to-date is.

Veel mensen spraken de wens uit om een openbaar toilet in winkelcentra te hebben. Dat kan bijvoorbeeld via een ondernemer, maar kan ook een zelfstandig toilet zijn. Wij gaan ons hiervoor inzetten.