Thema: Sterke samenleving

Een betrokken samenleving, waarin omzien naar elkaar vanzelfsprekend is. We leven niet voor onszelf, maar zijn juist mens doordat we met elkaar leven. Dat uit zich in het verenigingsleven waar verschillende generaties en sociale milieus met elkaar verbonden zijn. Dat betekent voor het bedrijfsleven dat de werkgever oog heeft voor de werknemer, maar voorkomen moet worden dat bij langdurige ziekte van de werknemer, de werkgever buiten zijn schuld financieel hard getroffen wordt. In sommige gevallen is daarom maatwerk nodig, die vorm van persoonlijke aandacht moet behouden blijven.

Een rechtvaardige samenleving, waarin door de overheid duidelijke grenzen worden gesteld aan het opzettelijk verstoren van die samenleving. Dat verstoren kan zich uiten in gedrag op straat, zoals vandalisme, criminaliteit en vervuilen van de leefomgeving. Maar ook in de vorm van misbruik van sociale zekerheid of voorzieningen binnen de zorg. Een samenleving waarin hard werken en inzet tonen om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap worden beloond en mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn deel te nemen, een helpende hand wordt geboden om (weer) op eigen benen te kunnen staan.

Een verantwoordelijke samenleving, waarin het vertrouwen in mensen centraal staat en het maatschappelijk initiatief erkend wordt. Mensen, sportclubs, buurten, scholen, geloofsgemeenschappen, zorginstellingen, bedrijven; ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft deze mensen het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. Dit vertrouwen is belangrijk, niet alles hoeft namelijk volgens regels en wetten te gebeuren. We weten vaak heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

Een duurzame samenleving, waarin aandacht is voor natuur en cultuur. Waarin het gemeenschappelijk belang voor het eigen belang staat, omdat we ook voor de volgende generaties een leefbare wereld willen. Om dit te bewerkstelligen is creativiteit en innovatie nodig, want alleen beheren en beheersen is niet meer voldoende.