Thema Eerlijke economie: Samen doen

Op lokaal niveau valt onder Samen doen ook de samenwerking met gemeenten om ons heen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Denk daarbij aan de GGD, Avalex of Metropoolregio MRDH. De gemeenteraad staat wat meer op afstand van zo’n GR, en heeft minder grip op deze samenwerkingsverbanden. Daarmee staan besluiten die in deze regelingen worden genomen ook verder af van de burgers, wat ten koste gaat van de democratische legitimiteit. Het CDA wil dan ook blijven waken dat deze Gemeenschappelijke Regelingen niet meer terrein nemen dan nodig. Financieel hebben wij het in onze gemeente al jaren op orde. Op tijd is bezuinigd en we zijn goed door de crisis gekomen. Tegenvallers (en helaas ook bedrijfsmatig) komen ook voort uit de GR. Dit moeten we scherp in de gaten blijven houden, het is ook ons gemeenschapsgeld!

Inmiddels is de crisis wel voorbij. De economie trekt aan en de huizenbouw neemt een inhaalslag. Maar door veranderde regels is het voor starters zeker niet makkelijker geworden om een hypotheek te verkrijgen. Wij pleiten ervoor om te zoeken naar nieuwe woonvormen voor onze starters (om ook voor hen het wonen betaalbaar te maken) en de starterslening vooral te handhaven.