Thema Eerlijke economie: Betrouwbare overheid

Eerlijke economie lijkt vaak een zaak van het bedrijfsleven. Toch speelt de Betrouwbare overheid daarin een belangrijke rol. Vaak faciliterend of initiërend maar zeker ook als bewaker van de regelgeving. Toepassen van die regelgeving gebeurt vaak strikt: naar de letter van de wet. Wij roepen het College op: pas vaker maatwerk toe. Zeg minder vaak: ‘dat kan zo niet’ maar geef aan ‘zo kan het wel’.

Net als bij de GR mag van onze eigen gemeenteraad verwacht worden dat men zorgvuldig omgaat met gemeenschapsgeld. Doe alsof het je eigen geld is. Thuis kijk je ook of je iets van vergelijkbare kwaliteit elders goedkoper kunt krijgen. Doe dat dan als lokale overheid ook. Vraag bij aanschaffingen altijd meerdere offertes op.

Aan de andere kant komt, bij uitwerking van de plannen door ons ambtenarenkorps, met enige regelmaat naar voren dat de bezetting (te) krap is. Zelfs ziekte kan al voor vertraging zorgen. Een aantal jaar geleden is er fors gesneden op inhuurkrachten.
Wat ons betreft is een relatief laag aantal ambtenaren geen doel op zich. Als er meer werk is kunnen we beter ook wat meer mensen aantrekken. Vooralsnog blijven we nog wel een fors aantal jaren een gemeente met grote plannen die, wat het CDA betreft, volgens de planning uitgevoerd moeten worden.


Met de crisis zijn ook veel mensen hun baan kwijtgeraakt. En nieuw werk vinden blijkt vaak moeilijk. Sommigen zijn daardoor als zzp-er aan de slag gegaan. Dat gaat vaak goed, maar soms lukt het niet. Zzp-ers kunnen niet altijd terecht bij de schuldhulpverlening. Wij willen graag dat de gemeente een plan maakt om hen toch te helpen.

Bij het onderwerp ‘eerlijke economie’ mogen onze bedrijventerreinen natuurlijk niet ontbreken. Ook hier kunnen we constateren dat de crisis voorbij is. Op Heron (Nootdorp) zijn alle kavels verkocht of ‘onder onderhandeling’. Op Boezem-Oost (Pijnacker) gaat het wat minder snel maar zijn in 2017 wel de eerste panden gebouwd en kavels in optie genomen. Het CDA hoopt dat door de aanleg van de Oostelijke Randweg de vraag verder zal toenemen