Thema Eerlijke economie: Betrokken bij elkaar

Als we ‘eerlijke economie’ willen benoemen onder het kopje Betrokken bij elkaar dan betekent dat we prioriteit willen geven aan het lokale bedrijfsleven, zowel als lokale overheid als particulier. Dat zijn bijna allemaal MKB-bedrijven en zij zijn de banenmotor van onze economie. Zij zorgen niet alleen voor werk, ze zijn ook vaak sponsors van tal van verenigingen en activiteiten in onze gemeente. Natuurlijk zien ook wij de ontwikkelingen van webwinkels maar willen het belang van ons lokale bedrijfsleven graag onderstrepen.

Een onderdeel van dit lokale bedrijfsleven is de tuinbouw. Het overgrote deel van deze bedrijven zijn familiebedrijven en worden voor een belangrijk deel gerund door ondernemers tot 45 jaar. Die hebben dus een goed toekomstperspectief. Een deel van de ondernemers kan niet in hun opvolging voorzien en daarom loopt het totaal aantal bedrijven terug. Op zich is dat niet erg want het areaal is nog steeds onaangetast. Maar moet dat ook zo blijven? Een aantal glastuinbouw(deel)gebieden hebben een minder goed toekomstperspectief door bijvoorbeeld leeftijd van de kassen, de grootte van de kavels, ligging ten aanzien van de woonkernen en de ontsluiting.

We moeten met elkaar onderzoeken waar we met de tuinbouw naar toe willen in onze gemeente. De tuinbouw moet hier en daar geherstructureerd worden maar is inmiddels heel belangrijk voor de energietransitie (o.a. door geothermie/aardwarmte). Het is een springlevende branche met veel innovaties. Duurzame tuinbouw heeft behoefte aan duidelijkheid voor een langere periode dan tien jaar om zeer hoge investeringen te kunnen doen. Hiervoor moet een onderzoek komen welke gebieden als duurzaam aangemerkt kunnen worden, en welke de komende tien jaar van bestemming zouden kunnen veranderen. Wat het CDA betreft worden er duidelijke keuzes gemaakt waar de glastuinbouw voldoende ruimte krijgt om te ontwikkelen en waar er op termijn een andere bestemming gegeven wordt aan verouderde glastuinbouw(deel)gebieden. Het beste resultaat zal worden bereikt door overleg met alle belanghebbenden. Een nieuwe gemeentelijke visie op de tuinbouw is wat het CDA betreft zeker nodig en op zijn plaats. De tuinbouw verdient dat!


Ook de detailhandel mag hierbij niet onvermeld blijven. Het is van levensbelang voor onze winkelcentra dat gestreefd blijft worden naar een zo aantrekkelijk mogelijk branchering. Veel verschillende winkels maken een centrum heel aantrekkelijk. De gemeente moet meewerken om de winkelcentra aantrekkelijk en levendig te houden. Er mogen wat het CDA betreft geen nieuwe winkels komen op bedrijventerreinen, de detailhandel moet geconcentreerd worden in de winkelcentra.

Het is niet ondenkbaar dat, door landelijke wetgeving, verkoop en teelt van drugs op relatief korte termijn gereguleerd zal worden. Het CDA is en blijft echter tegen de vestiging van een coffeeshop in onze gemeente.