Thema Duurzaam en toekomstgericht: Samen doen

Het CDA wil u uitdagen: wij zijn op zoek naar uw ideeën voor duurzaamheid. De beste ideeën worden onderzocht op hun haalbaarheid. Is het haalbaar dan moet er ook geld zijn om die ideeën verder uit te werken. Duurzaam wordt het pas als iedereen meedoet. Op welke manier dan ook. Maar doe wat je kunt, ook als is dat soms maar een klein beetje. Het CDA is nieuwsgierig naar innovatieve initiatieven om de doelstelling van 2050 (eerder) te halen en bij gebleken haalbaarheid ondersteunen wij die van harte.