Thema Duurzaam en toekomstgericht: Betrokken bij elkaar

Het wordt al zo vaak gezegd, maar we hebben ‘de aarde in bruikleen van volgende generaties’. En dat is wel iets waar wij achter staan. Daarom is de plek waar duurzaamheid begint het gezin. Als we een fijne leefomgeving willen doorgeven aan onze (klein)kinderen moeten we daar met hen van jongs af aan mee beginnen. Elk gezin, maar natuurlijk ook alleenstaande huishoudens, kunnen daar hun steentje aan bijdragen.

Zonder volledig te willen zijn een paar voorbeelden: u kunt het uw huiselijk afval zo ver mogelijk scheiden, zodat zoveel mogelijk opnieuw gebruikt kan worden. De gemeente zal de burgers aansporen de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk te beperken. Mensen kunnen verder zelf gedeeltelijk in energie voorzien met bijvoorbeeld zonnepanelen. Huizen kunnen verder geïsoleerd worden om warmteverlies tegen te gaan. U kunt de tuin zodanig inrichten dat u voldoende regenwater kunt opvangen. Soms hebben we het over ‘uw steentje bijdragen’ maar hier geldt ‘een steentje minder bijdragen is beter’. Alles valt onder duurzaamheid. U kunt echt uw bijdrage leveren aan Duurzaamheid.