Thema: Duurzaam en toekomstgericht

Ook in Pijnacker-Nootdorp is vastgelegd dat we de landelijke doelstelling (in 2050 energie neutraal) willen halen. Alleen een sterke samenleving kan hiervoor zorgen. Het CDA wil de komende periode opnieuw stappen vooruit maken. Daarbij kijken we liever naar echte vernieuwende manieren. Zo hoeft verduurzaming uiteindelijk niet veel geld te kosten. Door een eenmalige investering te doen in isolatie, dalen de jaarlijkse energiekosten. Met die besparing kan de investering worden terugverdiend, en levert daarna zelfs geld op.

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en er wordt steeds meer mogelijk. Ondertussen is er ook genoeg om nu al te doen. Windturbines vinden wij in onze gemeente geen oplosing. Wel zijn er al twee grote installaties voor aardwarmte in onze gemeente. Wij willen graag ontwikkeling van geothermie blijven steunen. Er kan nog meer, zoals zonnepanelen en isolatie van woningen.

Wij betrekken ook graag onze inwoners bij dit proces. Iedereen wordt uitgedaagd om met goede ideeën te komen zodat bewoners worden betrokken. Zo is duurzaamheid meer dan alleen overgaan op groene energie. Ook het scheiden van afval is nodig, waarbij de solidariteit van onze inwoners essentieel is om de klus te klaren.

Ook solidariteit tussen generaties is voor onze samenleving van groot belang. Dat geldt bij de opvoeding van kinderen tot zelfbewuste burgers van onze samenleving. Dat gebeurt als eerste thuis, in het gezin en in de bredere familie, en in de tweede plaats op school. Goed onderwijs is dan ook de belangrijkste investering in het land dat wij willen doorgeven. Hoe geven we ‘Duurzaamheid’ vorm in de komende raadsperiode?