Kandidaat van de week

Frank van Kuppeveld (lijsttrekker)

Mijn naam is Frank van Kuppeveld, 53 jaar, getrouwd, een zoon en een dochter. Sinds 2000 woonachtig in onze mooie gemeente.

Vol overtuiging voor het CDA gekozen, omdat dat een partij voor alle mensen is, een echte volkspartij dus, voor jong en oud, voor arm en rijk, voor mensen met een theoretische opleiding en voor mensen met een praktische opleiding, voor iedereen dus.
Hierdoor kunnen we het beste voor alle mensen opkomen. Samen voor Elkaar! Ik wil graag het dorpse karakter van onze gemeente met veel groen en veiligheid behouden.

In de afgelopen periode heb ik me persoonlijk met name voor zaken op het gebied van financiën, economie, veiligheid en bestuurszaken ingezet. Maar we werken als fractie van 5 leden goed samen aan alle onderwerpen. Het CDA heeft zich in de afgelopen jaren onder andere sterk gemaakt voor de aardwarmteprojecten in onze innovatieve tuinbouw in Pijnacker-Nootdorp, die voor warmte voor zowel de tuinbouw, woningen, het zwembad en huizen zorgt.
Goede voorzieningen voor ouderen en kwetsbaren in onze gemeente. Goede infrastructuur (fietspaden, maar ook de Oostelijke randweg en Komkommerweg). En dat alles tegen beperkte kosten voor de burger. Verder hebben we er voor gezorgd dat er GEEN windturbines in de Balij geplaatst gaan worden.

In de komende periode wil ik me uiteraard inzetten voor alle zaken die we in het verkiezingsprogramma hebben opgeschreven (zie voor het volledige programma de CDA website en in deze folder de hoofdpunten). Maar om een paar punten te noemen: voldoende en goede woningen voor senioren en jongeren, support voor mantelzorgers, duidelijkheid en zekerheid voor de tuinbouwsector, veiligheid. En dat alles in continue dialoog/ gesprek met de burgers, door middel van werkbezoeken, inspraakavonden, burgerinitiatieven omarmen, etcetera.

Als burger ga je over wat er in je gemeente gebeurt en daar kies je je vertegenwoordigers en bestuur voor. Het is belangrijk dat je de juiste mensen kiest. Laat je stem niet verloren gaan en stem CDA!

Janneke Verwijmeren (nr. 2 kandidatenlijst)

Janneke Verwijmeren (nr.2)

Janneke Verwijmeren (44), getrouwd met Maarten Vink en moeder van drie jonge dochters.

Geboren in Breda, verhuisde ik al heel jong naar Nootdorp. Daar groeide ik op, samen met mijn ouders en drie oudere broers. De 4 woonkernen van de huidige gemeente waren toen nog afzonderlijke dorpen. Na de middelbare school ging ik een jaar naar Sardinië, Italië. Na mijn studies kwam ik via Den Haag 20 jaar later mét gezin weer in Pijnacker-Nootdorp terug, een ideale woonomgeving voor een jong gezin. De kleinschalige kernen, de vele faciliteiten, de groene ruimtes en de korte reistijd tot de grote steden maakten en maken deze gemeente voor ons zeer aantrekkelijk.

Waarom CDA?
Ik heb heel bewust gekozen voor het CDA, omdat deze partij gelooft in de kracht van de samenleving en weloverwogen beslissingen neemt. Door projecten samen op te pakken, in overleg met inwoners en belangenorganisaties kom je tot de beste ideeën en creëer je draagvlak voor de realisatie ervan. Het CDA gaat uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen, maar biedt een helpende hand als mensen het zelf (tijdelijk) niet redden. Die medemenselijkheid heeft een samenleving nodig, want iedereen moet mee kunnen blijven doen. Daar staat tegenover dat ik vind dat alle vormen van frauduleus handelen, van vervuiling en vernieling stevig moeten worden aangepakt. Het is juist de balans tussen maatschappelijke verplichtingen en persoonlijke vrijheid die mij in het CDA zo aanspreekt. 

Waar wil ik mij voor inzetten?
De komende raadsperiode wil ik mij samen met belangenorganisaties en inwoners o.a. inzetten voor: goede voorzieningen voor sport, onderwijs en cultuur; een schone, veilige en groene leefomgeving, een zakelijke benadering van gemeentezaken, het bestrijden van eenzaamheid, woningen voor zowel starters als senioren, goede zorg (WMO) en 'respijtzorg' voor mantelzorgers. 

CDA #2
Met de zakelijke kennis en ervaring die ik heb opgedaan als uitgever bij Wolters Kluwer, mijn bestuurlijke en politieke ervaring door mijn eerdere raadswerk en mijn brede maatschappelijke betrokkenheid (o.a. voorzitter van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg en vertrouwenspersoon bij een sportvereniging) denk ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren als raadslid, als uw volksvertegenwoordiger. 

Ik hoop daarom 21 maart op uw stem, CDA #2.

Edward de Lanoy (nr. 3 kandidatenlijst)

Edward de Lanoy (nr. 3)

Samen met Anke woon ik sinds 1996 in Nootdorp. Wij hebben drie kinderen (20+). Ik ben 53 jaar.

Als beroepsmilitair ben ik vroeger 25 jaar dienstbaar geweest in binnen- en buitenland. Voor het CDA ben ik al vele jaren actief als vrijwilliger, beroepsmatig (Tweede Kamer) en als volksvertegenwoordiger (Provincie en Gemeenteraad).

Ik ben de afgelopen periode woordvoerder Ruimte, Wonen, Mobiliteit en Duurzaamheid geweest. Het voorkomen van windturbines in de Balij, een warm hart voor aardwarmte en het behoud van groen dicht bij de mensen zijn enkele concrete punten waarvoor ik wil blijven gaan.

In de nieuwe periode zet ik mij in voor een goede balans tussen werken en recreëren, wonen en natuur, mobiliteit en duurzaamheid. Ik heb er zin in!

Marjan Schellingerhoudt (nr. 4 kandidatenlijst)

Marjan Schellingerhoudt (nr. 4)

Mijn naam is Marjan Schellingerhoudt . Ik werk al ruim 28 jaar als leerkracht in het basisonderwijs, waarvan de laatste jaren parttime op basisschool Ackerweide. Dit schooljaar sta ik voor groep 7.

Als leerkracht maar ook als mens vind ik dat ieder kind recht heeft op een goede ontwikkeling, goed onderwijs en een veilige en een onbezorgde jeugd. Een goede jeugd is de basis voor de rest van je leven. Juist ook in het onderwijs zie ik als leerkracht al dat iedereen uniek is en talenten heeft en deze ook verder kan ontwikkelen.

Mijn talenten wil ik graag inzetten voor de mooie gemeente Pijnacker Nootdorp. Voor jong en oud! Ik vind kwalitatief goede zorg en welzijn belangrijk voor onze inwoners, zowel in de eigen leefomgeving als elders bijvoorbeeld in het verpleeghuis. Hierbij spelen mantelzorgers een grote rol, hen moeten we niet vergeten! Samen voor elkaar, dat spreekt mij aan.

Het CDA is een partij die zich wil inzetten voor een mooi Pijnacker Nootdorp. Gezamenlijk problemen oplossen en behouden wat goed en mooi is.

Anne Volkers (nr. 5 van de kandidatenlijst)

Anne Volkers (nr. 5)

Samen met mijn vrouw Marijke woon ik al ruim 35 jaar in Pijnacker-Noord. Ik ben de trotse vader van twee dochters, twee schoonzonen en opa van 5 prachtige kleinkinderen.

Als 69-jarige ben ik inmiddels met pensioen.
De afgelopen 4 jaar heb ik in de gemeenteraad gezeten. Maar het is niet mijn eerste termijn, want in de vorige eeuw (van 1991-1994) heb ik ook in de gemeenteraad gezeten.

In de afgelopen jaren heb ik mij vooral ingezet voor meer veiligheid, een versterking van de economie en een financieel gezonde gemeente. Als raadslid ga ik mij (ook) de komende 4 jaren sterk maken voor veilige, leefbare en schone wijken en buurten. Veilig door het uitrollen van buurtpreventie in de hele gemeente. Schoon door een betere, een door de wijken gedragen en goedkopere afvalscheiding en -verwerking.

Ook zal ik mij inzetten voor meer passende woningen (koop en huur) voor ouderen, dicht bij het centrum, zoals bij het oude Stanislasgebouw in Pijnacker en de oude brandweerkazerne in Nootdorp.
En
, last but not least, het realiseren van voldoende openbare toiletten in de winkelcentra.

Dit
alles vanuit de kernwaarden van het CDA: samen met u, betrokken bij elkaar, betrouwbaar en toekomstgericht.

Janno Meijer (nr. 6 kandidatenlijst)

Janno Meijer (nr. 6)

Mijn naam is Janno Meijer. In 2014 ben ik met volle overtuiging lid geworden van zowel het CDA als het CDJA. En met diezelfde overtuiging heb ik me verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraads- verkiezingen van 21 maart en sta ik nu met gepaste trots op plek 6!
Sinds 2015 woon ik samen met mijn vriendin Femke in Pijnacker. We hebben geluk gehad dat we in een gunstige tijd een appartement hebben kunnen kopen. Vrijwel meteen daarna werden we beiden lid van korfbalvereniging Avanti. De club ervaar ik echt als een warm bad en voelt als thuiskomen: het is er altijd super gezellig en iedereen draagt als vrijwilliger zijn steentje bij. Zelf speel ik in het vierde en coach ik met een medespeelster de B3. Ik ben ook een echte wielerfan. Er gaat weinig boven een mooie zondag fietsen door de groene omgeving van Pijnacker-Nootdorp.

Afgelopen januari rondde ik mijn master bestuurskundige aan de Universiteit Leiden af. Gelijktijdig begon ik als directiesecretaris bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Mijn volle agenda dwingt me om zaken niet te laten liggen, maar aan te pakken. Dat is dan ook mijn mentaliteit.

Ik wil de komende vier jaar een fris, vernieuwend geluid zijn en ervoor zorgen dat de raad een afspiegeling van de gemeente wordt! Door me verkiesbaar te stellen als raadslid hoop ik de positie van starters in onze gemeente te verbeteren, aangezien de kans op een koop- of huurwoning niet erg groot is. Daarbij vind ik – ook als nieuwkomer – erg belangrijk het gezellige, dorpse karakter en de groene omgeving te behouden. Tot slot vind ik het als verenigingsmens belangrijk om op te komen voor het bruisende verenigingsleven in Pijnacker-Nootdorp.

Meijer: van zessen klaar!


01-03-2018

Herman Sizoo (nr. 7 van de kandidatenlijst)

Herman Sizoo (nr. 7)

Mijn naam is Herman Sizoo . Ik ben 65jaar. Ik ben gelukkig getrouwd, heb drie kinderen en twee kleinkinderen, waarvan mijn vrouw en ik zeer genieten.

Ik heb twee periodes geleden ook in de gemeenteraad gezeten voor het CDA. Ik heb dan ook zeer bewust gekozen voor het CDA. Kernbegrippen als rentmeesterschap, lees duurzaamheid, en omzien naar elkaar , lees betrokkenheid op de medemens. Spreken mij zeer aan. De laatste 16 jaar ben ik op een school voor praktijkonderwijs, betrokken geweest bij de opvang en zorg van soms zeer kwetsbare jongeren. Dat wil ik graag verbreden door op te komen voor een toenemende groep van ouderen die moeite hebben om zich staande te houden in onze maatschappij. Binnen het CDA en in de gemeenteraad, wil mij dan ook inzetten voor welzijn, zorg en onderwijs.

Daarnaast bespeel ik met liefde klarinet in Symfonisch Blaasorkest Excelsior. Tevens doe ik als voorzitter van het stichtingsbestuur van de Wereldwinkel Pijnacker mijn best om van Pijnacker een Fair Trade-gemeente te maken . Daarom ondersteun ik van harte het motto van het CDA : “Samen voor elkaar”.27-02-2018

Godwin van Dijk (nr. 8 kandidatenlijst)

Godwin van Dijk (nr. 8)

Samen met mijn vrouw Jacintha en mijn drie prachtige dochters woon ik in Pijnacker Zij hebben mij doen beseffen hoe belangrijk een veilige samenleving is. Je thuis voelen, niet bang zijn voor de toekomst en er zijn voor de mensen om je heen, daar draait het om. Daarom vind ik het belangrijk dat we goed kunnen samen-leven en dat we onze aarde steeds een beetje beter kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Samen-werken aan een duurzame toekomst is dé basis voor mijn inzet binnen onze gemeente. Het CDA stáát voor die waarden. Ik reken op uw stem!

Verduurzaming begint bij mij en bij u in uw eigen huis. Samen werken aan een duurzame toekomst!


24-02-2018

Alex Koppers (nr. 9 van de kandidatenlijst)

Alex Koppers (nr. 9)


Mijn naam is Alex Koppers, 37 jaar en woon sinds 2010 samen met mijn echtgenote en twee dochters van 10 en 8 jaar met heel veel plezier in Pijnacker. In de korte tijd dat ik in deze gemeente woon heb ik veel zien veranderen en ook kennis gemaakt met het actieve sociale (verenigings)leven. Onze gemeente is gelukkig nog een groene plek midden in de drukke Randstad, een plek waar je binnen een paar minuten midden in de natuur staat. Iets waar we zuinig op moeten blijven en zijn!
 

Het sociale onderlinge karakter tussen de inwoners in onze gemeente spreekt mij zeker aan en dat is dan ook één van de redenen waarom ik me zo thuis voel bij het CDA. Voor mij is het een partij die haar mensen goed getraind op pad stuurt. Ik wil dan ook met de inwoners het gesprek aan en verder bouwen aan de toekomst van onze mooie gemeente. Door met elkaar de dialoog aan te gaan komen we tot oplossingen en bereiken we ons doel. Geen fratsen maar gewoon doen! In de komende periode wil ik mij onder meer inzetten op het gebied van veiligheid, niet alleen in het verkeer maar zeker ook in de wijken.

Daarom is mijn motto voor de komende vier jaar: ‘Spijkers met Koppers slaan!’


20-02-2018

Erik Los (nr. 10 kandidatenlijst)

Erik Los (nr. 10 van de kandidatenlijst)

Mijn naam is Erik Los, 39 jaar en woonachtig in Klapwijk. Getrouwd en trotse vader van 3 kinderen (3,8 en 10 jaar). In het dagelijks leven werk ik in het onderwijs als adviseur en interim-directeur. Dit doe ik vanuit de visie dat ik elke dag het onderwijs steeds een beetje beter wil maken. Ook vanuit deze visie wil ik mij graag inzetten voor het CDA. Ik voel mij op mijn plek binnen het CDA, oog voor duurzaamheid, oog voor elkaar en echt het gevoel dat wij dit samen willen doen. Ik geniet van het dagelijks leven in onze mooie gemeente, waar het goed toeven is. Er gaat heel veel goed,  maar natuurlijk kan het altijd net nog even iets beter of kan iets anders georganiseerd worden. Ik wil mij in de komende jaren vooral richten op het sociaal domein. Oog hebben voor ons medebewoners die (extra ) extra zorg of aandacht nodig hebben. Hoe kunnen wij het samen ook voor hen beter maken. Maar zeker ook voor onderwijs en sport, in mijn ogen belangrijke steunpilaren om synergie tussen burgers te krijgen en te behouden.

15-02-2018

Rob van den Enden (nr. 15 kandidatenlijst)

Rob van den Ende(nr.15)

Ik ben Rob van den Ende. Geboren op 10 april 1969 en opgegroeid in een echt tuindersgezin.
Zelf ben ik ook tuinder geworden en ook mijn zus heeft haar baan binnen de tuinbouw. Mijn vrouw komt weer uit een boeren familie. Een en al agrarisch dus.

Van oudsher is Pijnacker-Nootdorp ook een agrarisch dorp. Maar inmiddels is het meer een woongemeente geworden, met inwoners en bestuurders met nog maar weinig kennis en met andere belangen dan de land- en tuinbouw. Soms moeten er belangrijke beslissingen worden genomen, en dat kan wel eens botsen.
Met mijn agrarische achtergrond wil ik graag mijn kennis inbrengen bij het CDA. Omdat het CDA altijd oog heeft voor iedereen, elkaar verbindt, en zo ieders belang dient. En dat is wat ik ook wil. Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. Wat je achtergrond ook is.


10-02-2018